Αποτελέσματα Έρευνας

Συμμετοχή σε συνέδρια

  • 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής Αθήνα, 29-31 Μαΐου 2019 ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΕΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΙΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε. Λάμπρου, Λ. N. Γεργίδης, Λ. Τζούνης, Γ. Καραλής, Α. Σ. Παϊπέτης
  • «6th International Conference on Multifunctional, Hybrid & Nanomaterials (HYMA2019)» Sitges-Spain, 11-15 Μarch 2019 with oral presentation “Enhanced thermoelectric properties of reinforcing fibers covered with nanoparticle-based hierarchical coatings” Karalis G., Tsirka K., Tzounis L., Paipetis A.S.
  • «18th International Conference on Fracture and Damage Mechanics (FDM2019)» Rhodes-Greece, 16-18 September 2019 with oral presentation “Hierarchical Reinforcing Fibers for Energy Harvesting Applications - A strength study” Karalis G., Mytafides C., Polymerou A., Tsirka K., Tzounis L., Gergidis L.N., Paipetis A.S.

Δημοσιεύσεις σε Peer Reviewed Περιοδικά

  • Karalis G., Mytafides C., Polymerou A., Tsirka K., Tzounis L., Gergidis L., Paipetis A.S. Hierarchical Reinforcing Fibers for Energy Harvesting Applications - A Strength Study. Key Engineering Materials 2020;827:252–7. Available from: https://doi:10.4028/www.scientific.net/KEM.827.252
  • Karalis G., Tsirka K., Tzounis L., Mytafides C., Koutsotolis L., Paipetis A.S., Epoxy/Glass Fiber Nanostructured p- and n-Type Thermoelectric Enabled Model Composite Interphases. Appl. Sci. 2020, 10, 5352. Available from: https://doi.org/10.3390/app10155352