Αξιολόγηση θερμοηλεκτρικής λειτουργικότητας σε εργαστηριακό περιβάλλον

Τροφοδότηση αισθητήρα παραμόρφωσης σε πραγματικό χρόνο κατά τη διάρκεια μηχανικής καταπόνησης κοπώσεως, μέσω της θερμοηλεκτρικής λειτουργικότητας ιεραρχικών ινοενισχυμένων σύνθετων δομών πολυμερικής μήτρας σε προσομοιωμένο περιβάλλον λειτουργίας.

Stay tuned for more!

pi