Το έργο

Το ΑΤΗΕΝΑ είναι ένα έργο 36 μηνών που θα αναπτύξει μια πρωτοποριακή τεχνολογία εξοικονόμησης και συγκομιδής ενέργειας μέσω του θερμοηλεκτρικού (ΘΗ) φαινομένου από πολυστρωματικά Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά (ΙΣΥ) για έξυπνες και πολυλειτουργικές εφαρμογές.

Περισσότερο από το 60% της παραγόμενης ενέργειας σε παγκόσμια κλίμακα διαχέεται σε μορφή θερμότητας. Το ΑΤΗΕΝΑ θα αναπτύξει ΘΗ ΙΣΥ για μετατροπή της εκλυόμενης στο περιβάλλον θερμότητας απευθείας σε ηλεκτρική ενέργεια, ανακτώντας έτσι μέρος αυτών των απωλειών. Η εκμετάλλευση του ΘΗ φαινόμενου μέσω των ΙΣΥ πολυμερικής μήτρας αποτελεί μια συμπληρωματική τεχνολογία συγκομιδής της θερμικής ενέργειας που συγκεντρώνεται σε διάφορα θερμά σημεία όπως σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, αεροσκαφών, σωλήνες μεταφοράς θερμών υγρών/αερίων και τη μετατροπή της σε εκμεταλλεύσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η εικόνα 1 απεικονίζει τη βασική ιδέα του ΑΤΗΕΝΑ όπου παρουσιάζεται ένα ΙΣΥ να εκτίθεται σε μια διαφορά θερμοκρασίας και μέσω του ΘΗ φαινομένου να παράγει ενέργεια. Στην συνέχεια χρησιμοποιεί την παραγόμενη ενέργεια για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο της δομικής του ακεραιότητας. Τα δεδομένα που προκύπτουν μεταδίδονται ασύρματα στον χρήστη μέσω ειδικά σχεδιασμένου ηλεκτρονικού κυκλώματος (hardware), παρέχοντας του έτσι την δυνατότητα εποπτείας της ορθής λειτουργίας της κατασκευής, σε πραγματικό χρόνο (real time in-service health monitoring).

athena project conceptΒασική ιδέα του ATHENA

Τίτλος Έργου:

(Ελληνικά) Προηγμένη τεχνολογία συγκομιδής Θερμοηλεκτρικής ενέργειας από Ιεραρχικά Σύνθετα Υλικά για τον αυτοτροφοδοτούμενο και αυτόνομο έλεγχο υγιούς λειτουργίας

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ATHENA